Saisies

                             

Katate dori (Gyaku hammi)                                Aï hammi katate dori

                       

            Ryote dori                           Katate ryote dori (morote dori)

                            

             Kata dori                                       Kata dori men uchi

                          

             Ryo kata dori                                                     Muna dori

Saisies arrières

(Ushiro waza)

                           

            Ushiro ryote dori                                               Ushiro ryo hiji dori

           

         Ushiro ryo kata dori                                             Ushiro eri dori

                              

                                                        Ushiro katate dori kubi shime